ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาลเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รัฐบาล เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนำแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งนำมาจัดทำเข็มที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนใช้ประดับและเก็บเป็นที่ระลึก ซึ่งการจัดงานจะดำเนินการตามขนมธรรมเนียมโบราณราชประเพณีที่เคยปฏิบัติอย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วย การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล งานสโมสรสันนิบาต และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

และเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ฯ ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร สถานที่ของทุกหน่วยงาน

ส่วนของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เสนอโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะการดำเนินงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กำหนดเปิดรับถึงวันที่ 29 มีนาคมนี้

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของรัฐบาลไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวให้ประชาชนได้สักการะด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark