ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

แบงก์ชาติ ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคาร 2567

วันหยุดธนาคาร 2567
 
วันหยุดธนาคาร 2567 แบงก์ชาติ ประกาศเพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติครม. สงกรานต์ 2567 หยุดยาว 5 วัน 12-16 เม.ย. 

สงกรานต์ 2567 หยุดยาว 5 วัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคาร 2567 เพิ่มโดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark