ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

ปี 2567 เตรียมส่งออกแรงงานไทย 100,000 อัตรา นำร่องสวนมะม่วงใน ออสเตรเลีย

“พิพัฒน์” เปิดแผนเตรียมส่งออกแรงงานไทยปี 2567 จำนวน 100,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.67 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยระหว่างปฎิบัติราชการที่ประเทศออสเตรเลีย ว่า ในปี 2567 นี้  กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีแผนที่จะส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการเปิดตลาดและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 100,000 อัตรา โดยในการมาเยือนครั้งนี้ ตั้งใจมาขยายโอกาสให้กับแรงงานไทยในออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะรัฐบาลออสเตรเลียอยู่ในระหว่างการทบทวนนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทบทวนนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ออสเตรเลียขาดแคลน  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะฝีมือไทย โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร และมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก

“การเดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี รวมถึงนักธุรกิจเจ้าของสวนมะม่วงในเมืองดาร์วิน 2,500 เอเคอร์ ซึ่งพร้อมที่จะรับแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลของไทย โดยเชื่อว่าจะสามารถดูแล คุ้มครองสวัสดิการ และค่าจ้างแรงงานไทย ให้ถูกต้อง เหมาะสม และในอนาคตคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานได้ในระยะยาว อย่างไรก็ดีไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดเหมือนกันในการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่มีความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” นายพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติมอีกครั้ง หากมีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ออสเตรเลีย   โดยสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.doe.go.th

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark