ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : แสดงไม่หยุด

สะเก็ดข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2567 - ส่วนงานนี้ ไม่ต้องทดสอบแล้ว น้อง ๆ เขาซ้อมมาดี ขนาดรำแบบไม่มีดนตรี ยังดีเลยคุณขา

ที่วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เขาเตรียมจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567

ก่อนเริ่มแถลงจัดงาน มันก็ต้องมีการแสดง ดึงความสนใจกันนิดหนึ่ง แต่ว่าโชว์ชุดนี้น่าสนใจ โรงเรียนในพื้นที่ส่งเข้าประกวด พบการชุดการแสดงรำกินรี

โทษนะคะ ใครถอดปลั๊กเครื่องเสียง! เล่นเอาจู่ ๆ ดนตรีดับเฉย แต่น้อง ๆ ก็ไม่หวั่น เพลงดับก็ไม่เป็นอุปสรรค โชว์สปิริตร่ายรำกันต่อไปจนเพลงมา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark