ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถึงไทยแล้ว

ข่าวภาคค่ำ - พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ได้ถูกอัญเชิญมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ ในวันเสาร์นี้

ช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง จากนั้น ได้อัญเชิญมายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอินเดีย พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อัญเชิญเข้าสู่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย และอินเดีย

โดยวันพรุ่งนี้ (23 ก.พ.) เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ศาสนิกชนได้สักการะบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม เวลา 09.00-20.00 น. ก่อนจะอัญเชิญไปยังส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และ กระบี่ ต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark