ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ผลวิจัยอึ้ง! วัยแรงงานไม่รู้หนังสือและเทคโนโลยี

สนามข่าว 7 สี - มีเรื่องให้ชวนอึ้ง! หลังผลสำรวจตรวจพบ ทักษะทุนชีวิตของคนไทย 70 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บกพร่องการอ่าน การใช้เทคโนโลยี และไม่เปิดกว้าง ไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่น

ผลสำรวจจาก ธนาคารโลก และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เผยผลการวิจัย ทักษะและความพร้อมของกลุ่มวัยแรงงานในบ้านเรา อายุ 15-64 ปี ในด้านทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะทางอารมณ์ การมีส่วนร่วมในสังคม โดยพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย ไม่ผ่านเกณฑ์ทุนชีวิตขั้นต่ำ หมายความว่า คนกลุ่มนี้จะมีทุนชีวิตที่บกพร่อง ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง และมีแนวโน้มเป็นภาระผู้อื่น

นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า ประชากรวัยแรงงานกลุ่มนี้ ขาดความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สูงถึง 74 เปอร์เซ็นต์ และขาดทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน 64 เปอร์เซ็นต์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark