ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

อว.สั่งลุย ลดเวลาเรียน ป.ตรี เหลือ 2-3 ปี

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - อีกก้าวของการปฏิรูปอุดมศึกษา พอแล้ว ! เรียนปริญญาตรี 4 ปี ล่าสุด นโยบายใหม่ เตรียมปรับลดเวลาเรียน เหลือ 2-3 ปี ผลักดันการเรียนให้ตรงสายตลาดแรงงาน โดยสาขาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องการเป็นอันดับ 1

ข้อมูลจากเวที "ปฏฺิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนวัยทำงานลดลง ส่วนวัยเรียนเริ่มน่าเป็นห่วง จากสถานการณ์เด็กไทยเกิดน้อย รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานเปลี่ยนไป หันมาสนใจเทคโนโลยี AI มากขึ้น

ล่าสุด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลุยแก้ปัญหา ปรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จากเดิมที่ใช้เวลาตามมาตรฐาน 4 ปี ลดลงเหลือ 2-3 ปี เพื่อผลิตผู้เรียน ป้อนสู่ตลาดแรงงานให้เร็วที่สุด ซึ่งสายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสายงานแห่งปี ได้รับความนิยมสูงสุด

ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียน ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเป้าหมายให้ตรงจุด ส่วนการเรียน การสอน จะให้ผู้เรียนเลือกลงวิชาได้มากขึ้น และเรียนได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ บนพื้นฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ด้านสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจ 10 อาชีพเด่น อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ Gen Z ปี 2567 อันดับ 1 ที่มาแรง ตกเป็นของวิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคความปลอดภัย และยังมีอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี อย่างนักวิเคราะห์ข้อมูล หรือนักออกแบบข้อมูล และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ติด 1 ใน 10 สะท้อนภาพ AI ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยในการตัดสินใจของเด็กมาจากความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark