ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สพฐ.ตรวจสอบ รร.ย่านบางแค เก็บเงินค่าสมาคมผู้ปกครองฯ เป็นเงินสดเท่านั้น

ข่าวภาคค่ำ - สพฐ. เตรียมตรวจสอบโรงเรียนย่านบางแค หลังผู้ปกครองร้องเรียนถึงการเก็บเงินค่าสมาคมผู้ปกครอง แต่เขียนกำกับไว้ ให้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

เพจสายไหมต้องรอด ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง โรงเรียนย่านบางแค ที่ถูกเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 3,600 บาท ทั้งที่มีนโยบายเรียนฟรี และยังเรียกเก็บค่าสมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้อุปการะโรงเรียน และสวัสดิการโรงเรียน จำนวน 1,560 บาท แต่เงินส่วนหลัง ได้เขียนกำกับไว้ ให้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น 

ทางผู้ปกครอง ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงบังคับจ่ายเป็นเงินสด ทั้งที่ค่าใช้จ่ายอื่นสามารถโอนจ่ายได้ และอีกทั้งผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อน ยังต้องหาเช้ากินค่ำ บางคนยังค้างจ่ายค่าเทอมด้วยซ้ำ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ให้ข้อมูลว่านโยบายเรียนฟรี ครอบคลุมค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แต่ถ้าโรงเรียนจำเป็นต้องเก็บเพิ่ม ก็ทำได้ตามความจำเป็น เช่น ค่าห้องคอมพิวเตอร์ ค่าครูภาษาต่างประเทศ แต่ต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา โดยไม่สร้างภาระให้ผู้ปกครอง

ส่วนเงื่อนไขที่ให้จ่ายเป็นเงินสด น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะควรอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง แต่ถ้ากลัวไม่โปร่งใส ก็ขอให้เรียกใบเสร็จจากโรงเรียนทุกครั้ง หากพบการทุจริตทาง ผอ. ต้องรับผิดชอบ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark