ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ธปท.เริ่มแก้หนี้เรื้อรัง ดีเดย์ 1 เมษายน นี้

สนามข่าว 7 สี - ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แก้หนี้เรื้อรัง หั่นดอกเบี้ยเหลือ 15% ต่อปี และให้ปิดจบหนี้ใน 5 ปี ดีเดย์วันนี้

วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มมาตรการแก้หนี้เรื้อรัง สำหรับลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับความช่วยเหลือปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นภายใน 5 ปี และลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 15% ต่อปี

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกหนี้ที่ "เริ่ม" มีปัญหาหนี้เรื้อรัง คือ คนที่จ่ายดอกเบี้ยรวม มากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี และลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง คือ จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 5 ปีขึ้นไป

ซึ่งลูกหนี้ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นรายบัญชี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เช่น จดหมาย อีเมล SMS หรือ Mobile application ตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ เพื่อกระตุ้นให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น และพิจารณาขอความช่วยเหลือให้ปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark