ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ระบบสแกนหน้าบัตรสวัสดิการฯ ทำวุ่น ประชาชนขอแบบเดิม

ข่าวภาคค่ำ - หลังมีการเพิ่มเงื่อนไข ให้สแกนใบหน้าก่อนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "แบบเดิมดีกว่า"

หลังกรมบัญชีกลาง เพิ่มเงื่อนไขใหม่ ให้ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ของร้านที่เข้าร่วมโครงการ และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดรหัสคู่บัตร 6 หลัก ซึ่งวันนี้ เป็นเริ่มต้นใช้สิทธิประจำเดือนเมษายน ทำให้มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ สำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิฯ ก็พบความวุ่นวาย เพราะสแกนหน้าไม่ผ่าน หลายคน เล่าว่า พอมีการเปลี่ยนระบบใหม่ ช่วงเช้าระบบล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ และหลังจากกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ก็เกิดความล่าช้า บางคนต้องสแกนใบหน้าอยู่หลายครั้ง หากสแกนไม่ได้ ก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ บางคนต้องรอ 1-2 ชั่วโมง กระทบทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย พร้อมทั้งบอกว่า อยากให้กลับไปใช้ระบบเดิมมากกว่า

สำหรับการสแกนใบหน้า และใส่รหัส 6 หลัก จะยกเว้นสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่เดินทางไปยืนยันตัวตนไม่ได้ สามารถมอบอำนาจให้ลูกหลาน หรือ ญาติดำเนินการแทน ได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark