ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

รู้กฎหมายก่อนใช้รถป้ายแดง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - การใช้รถป้ายทะเบียนรถชั่วคราว หรือ ที่เรียกกันว่า ป้ายแดง ยังมีความเข้าใจผิดกันเยอะ เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อย คุณผู้ชมว่า ใครผิด จะตำรวจ เจ้าของรถ หรือ โชว์รูม

ปัจจุบันก็ยังมีการจำหน่ายและใช้ป้ายแดงปลอม ที่ไม่ได้ออกให้โดย กรมการขนส่งทางบกอยู่ไม่น้อย พาคุณผู้ชมไปศึกษา กรณีถอยรถใหม่ต้องรู้กฎการใช้ป้ายแดง 4 ข้อ คือ

ต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ที่ถูกต้องจะมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ (กรมขนส่งทางบกจะออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น)

ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถ (โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน ต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย โดยผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ - นามสกุลผู้ขับรถ ชื่อชนิดรถ เลขหมายตัวถัง เลขหมายเครื่องยนต์ ความประสงค์ในการขับรถยนต์ วันเดือนปี และระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้) ใช้รถป้ายแดงต้องไม่เกิน 30 วัน ผู้ใช้ป้ายแดงผิดเงื่อนไข โทษปรับ 10,000 บาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark