ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ผู้ประกันตน 24 ล้านคน เฮ! ตรวจสุขภาพฟรีเพิ่ม 14 รายการ


ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 ประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี เพิ่ม 14 รายการ เช็กได้สิทธิอะไรบ้าง?
.
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการบูรณาการ "ตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ" (kick off) ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริการตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องลางาน และยังได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการ และในรายที่ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติจะได้รับการติดตามดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

โดยเพิ่มรายการตรวจสุขภาพ 14 รายการ ให้ได้รับการตรวจสุขภาพที่ถี่ขึ้นตามช่วงอายุที่เหมาะสม เช่น ช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 1 ครั้งทุกปี (ตรวจไขมันในเส้นเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ) เพิ่มรายการตรวจ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FiT TEST การตรวจวัดความดันของเหลวภายในลูกตา รวมถึงเพิ่มความถี่การถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคของผู้ประกันตน ให้มีสุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่ายที่อาจสูญเสียไปกับค่ารักษาพยาบาล ลดอัตราการลางาน ลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่อาจทำให้เกิดอันตราย พิการ หรือเสียชีวิตได้

สำหรับรายการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุม 14 รายการ สรุปดังนี้

1. ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
2. ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
3. ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
5. ตรวจปัสสาวะ UA
6. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
7. ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR
8. ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol
9. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
11. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
12. ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
13. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST
14. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้าร่วมรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม หรือเข้ารับบริการของกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ได้เช่นกัน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark