ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดอัตรา เงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย ปรับขึ้น 1 พ.ค.67


ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ ครม.เคาะปรับขึ้น 10% เริ่ม 1 พ.ค.นี้

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย เริ่ม 1 พ.ค.67 ล่าสุดวันที่ 1 เม.ย.67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 ครม. มีมติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 68)  รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มีความพร้อม โดยได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการหารือและประสานงานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ข้าราชการมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอน

เปิดเกณฑ์ขึ้นเงินเดือนข้าราชการเก่า-ใหม่
สำหรับเกณฑ์ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากที่เมื่อปี 2555 เคยปรับฐานเงินเดือนแรกเข้าของข้าราชการและพนักงานของรัฐ เพื่อรักษาคนดีไว้ในระบบซึ่งทำควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ นั้น

ในครั้งนี้ก็จะปรับให้ในกลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ วุฒิปริญญาตรีในช่วง 2 ปี (2567-2568) โดยจะปรับเงินเดือนขึ้นปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ จนเงินเดือนไปจบที่ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ซึ่งเกณฑ์นี้รวมไปถึงข้าราชการเดิม ที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาทด้วย

ส่วนระดับ ปวช. ก็ปรับขึ้นปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 2 ปีเช่นกัน จนเงินเดือนถูกปรับขึ้นไปเป็นไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท ซึ่งในส่วนของบประมาณที่ใช้ปรับเงินเดือนข้าราชการ ปีแรกอยู่ที่ 7,200 ล้านบาท ปีที่ 2 จะใช้ 8,800 ล้านบาท

และระหว่างรอปรับฐานเงินเดือนขึ้นนี้ ปัจจุบันข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวุฒิปริญญาตรี ก็จะมีเงินค่าครองชีพจ่ายสมทบให้เดือนละ 2,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะไม่เกิน 13,285 บาท แต่ฐานใหม่จะขยับเพดาน โดยเมื่อเงินเดือนบวกกับค่าครองชีพแล้วจะอยู่ที่เดือนละ 14,600 บาท

ส่วนอีกกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เงินเดือนต่ำมาก ก็จะบวกเงินเพิ่มค่าครองชีพให้ด้วย ซึ่งหากเงินเดือนไม่เกิน 11,000 บาท จะเพิ่มให้ถึง 11,000 บาท นั่นเอง

660cdbf8314e44.61268478.jpg

เงินเดือนใหม่ข้าราชการ ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 ดังนี้

คุณวุฒิ ระดับ ปวช.
ปัจจุบัน 9,400-10,340 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 10,340-11,380 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 11,380-12,520

คุณวุฒิ ระดับ ปวส.
ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 12,650-13,920 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 13,920-15,320 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.ตรี
ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 16,500-18,150 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 18,150-19,970 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.โท
ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 19,250-21,180 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 21,180-23,300 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.เอก
ปัจจุบัน 21,00-23,100 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 23,100-25,410 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 25,410-27,690 บาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark