ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

4 เดือนกับผลสอบ 2 บิ๊กตำรวจ

เช้านี้ที่หมอชิต - ผลสรุปตรวจสอบตลอด 4 เดือน กับ 50 บุคคล รวมถึง 2 บิ๊กตำรวจหลายกรณี ก็สรุปว่า มี 1 บิ๊กตำรวจ ได้กลับถิ่นเดิม แต่อีก 1 บิ๊ก ต้องดูว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำอย่างไรต่อ เมื่อกฤษฎีกา มีมติเอกฉันท์ "ให้ออกจากราชการไว้ก่อน" กระทบสิทธิและประโยชน์

เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการ หลัง นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี บอกรายละเอียดผลการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุด ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานคณะกรรมการฯ ที่ใช้เวลา 4 เดือน ปิดจบแล้วกับการสอบถามทั้ง 2 บิ๊กตำรวจ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และบุคคลอีก 50 คน ที่ผลปรากฎ มีความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกระดับ และมีเรื่องคดีความในอดีต 10 ปี ประมาณ 10 คดี

กระจายอยู่ตามสถานีตำรวจ ศาลฯ อัยการ ป.ป.ช.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องหารือกันระหว่างสำนักงานกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม ว่า จะให้หน่วยงานใดรับผิดชอบให้ชัดเจน

ส่วนการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนของ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล กฤษฎีกา มีมติเอกฉันท์ 10 ต่อ 0 เพราะขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่

ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ ต้นสังกัด ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำความกราบบังคมทูล เท่ากับว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมยืนยันผลตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ ไม่ได้ฟอกขาวให้กับใคร และยังนำไปเป็นข้อมูลเดินหน้าสอบคดีความที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานที่ทั้ง 2 บิ๊กตำรวจ ฟ้องร้องกันได้ โดยการกลับที่เดิมของ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ ก็เพื่อทำงานตามนโยบายรัฐบาล

ก็เป็นที่แน่นอน บิ๊กต่อ กลับไปทำหน้าที่เดิม เพราะนายกรัฐมนตรี ก็ลงนามแล้ว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark