ข่าวอื่นๆ

คลิปย้อนหลังรายการต่างๆ ผลแชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ 2559 รอบชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม C ชาย
เหรียญทอง ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล Vision Swimming Academy เวลา 00:33.04
เหรียญเงิน ด.ช.ต้นน้ำ กันตีมูล ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย(ศ.ก.ว.) เวลา 00:33.05
เหรียญทองแดง ด.ช.สุรสิทธิ์ ทองแดง ภูเก็ตคันทรีโฮม เวลา 00:33.56

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251786 

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม C หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 00:32.37
เหรียญเงิน ด.ญ.ณิชาภัทร สุทธิการ ชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เวลา 00:33.27 (00:00.29)
เหรียญเงิน ด.ญ.สุรัสวดี ฉัตรวโรดม Tiger Swimming club เวลา 00:33.27 (00:00.23)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251788/

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม B ชาย
เหรียญทอง ด.ช.อภิวัฒน์ รอดเทียน เบ็ญจะมะมหาราช เวลา 00:28.02 (00:00.17)
เหรียญเงิน ด.ช.ธนดล แก้วปู่วัด สหบำรุงวิทยา เวลา 00:28.46
เหรียญทองแดง ด.ช.ศวัส แสนเยีย สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 00:28.61

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251789 

ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม B หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.ภัณฑิรา ศุภอมร Tiger Swimming club เวลา 00:30.60
เหรียญเงิน ด.ญ.นวนิตย์ อินทรวิเชียร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เวลา 00:31.53
เหรียญทองแดง ด.ญ.อริศรา ประยุทธสินธุ์ นาคประสิทธิ์ เวลา 00:31.60

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251790 

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม A ชาย
เหรียญทอง นายธนกฤต อังคุละนาวิน ราชพฤกษ์นนท์ เวลา 00:58.98 (00:00.48)
เหรียญเงิน นายรวิพล สง่าวรวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 00:59.21 (00:00.23)
เหรียญทองแดง นายนรังค์ พรสิริภร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เวลา 00:59.68

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251791 

ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม A หญิง
เหรียญทอง น.ส.ญาตา กันตะเพ็ชร Tiger Swimming club เวลา 01:06.69
เหรียญเงิน ด.ญ.ภราดา พรมตวง ว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 01:07.13 (00:00.76)
เหรียญทองแดง น.ส.ทิพย์สุดา คำมี สตรีวิทยา 2 เวลา 01:07.80 (00:00.06)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251792/

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม C ชาย
เหรียญทอง ด.ช.พุฒิพงศ์ ปัญญาเฉลิมพงศ์ ชมรมว่ายน้ำ อบจ.ระยอง เวลา 00:34.01 (00:01.36)
เหรียญเงิน ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เวลา 00:34.61 (00:00.16)
เหรียญทองแดง ด.ช.ปริญญ์ จันทรางกูร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ(ต.อ.พ.) เวลา 00:36.95 (00:00.02)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251795/

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม C หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส วัฒนดรุณวิทย์ เวลา 00:35.19
เหรียญเงิน ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์ ชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เวลา 00:35.53 (00:00.97)
เหรียญทองแดง ด.ญ.ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ เวลา 00:35.95 (00:00.15)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251796 

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม B ชาย
เหรียญทอง ด.ช.ปาราเมศ รัตนเลิศลบ Sportsmanship เวลา 00:30.57
เหรียญเงิน ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เวลา 00:30.76
เหรียญทองแดง ด.ช.ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ อนุบาลนครราชสีมา เวลา 00:31.12 (00:00.46)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251797 

กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม B หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.เฌอมาศ วิริยะวัฒนา ราชกรีฑาสโมสร เวลา 00:31.99
เหรียญเงิน ด.ญ.สุชานาถ ลัดพลี ราชกรีฑาสโมสร เวลา 00:32.16
เหรียญทองแดง ด.ญ.มานิตา เสถียรโชควิศาล KIM-Swimming Team เวลา 00:32.77 (00:00.09)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251798 

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม A ชาย
เหรียญทอง นายพัสกร ศรีดิลก นครสวรรค์ เวลา 01:00.61
เหรียญเงิน นายภูรี ใจยืน ราชพฤกษ์นนท์ เวลา 01:02.84 (00:01.14)
เหรียญทองแดง ด.ช.นิธิกรณ์ เวชไชโย สตรีวิทยา 2 เวลา 01:05.31

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251799 

กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม A หญิง
เหรียญทอง น.ส.ปรียาภัทร์ ไชยกุล Plawan Sprinter เวลา 01:11.02
เหรียญเงิน น.ส.ญาตา กันตะเพ็ชร Tiger Swimming club เวลา 01:11.43 (00:00.56)
เหรียญทองแดง ด.ญ.สุพรรษา กังหันทอง อำนวยศิลป์ธนบุรี เวลา 01:11.46

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251800/

กบ 50 เมตร กลุ่ม C ชาย
เหรียญทอง ด.ช.ฉัตรตะวัน เกษมสุข ภูเก็ตคันทรีโฮม เวลา 00:37.39 (00:01.39)
เหรียญเงิน ด.ช.ติณณภพ วงพระหัต ชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เวลา 00:38.97 (00:00.13)
เหรียญทองแดง ด.ช.สิทธิ แสงสุข Vision Swimming Academy เวลา 00:39.54

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251802/ 

กบ 50 เมตร กลุ่ม C หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 00:37.91 (00:00.40)
เหรียญเงิน ด.ญ.ถาวรีย์ รัญเวศ Vision Swimming Academy เวลา 00:38.38
เหรียญทองแดง ด.ญ.รัตนาวตรี ใจยาว เพชราวุธวิทยา เวลา 00:39.57 (00:00.96)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251811/ 

กบ 50 เมตร กลุ่ม B ชาย
เหรียญทอง ด.ช.ภูริช โยเฮือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เวลา 00:33.96
เหรียญเงิน ด.ช.เกรียงศักดิ์ คงสง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 00:34.19
เหรียญทองแดง ด.ช.พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เวลา 00:34.32 (00:00.38)

คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251815/ 

กบ 50 เมตร กลุ่ม B หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.ณิชา กิจคณากร Vision Swimming Academy เวลา 00:36.06 (00:00.31)
เหรียญเงิน ด.ญ.ปัณพร อินทนนท์ สปริ้นท์สวิมมิ่งคลับ เวลา 00:37.90
เหรียญทองแดง ด.ญ.ภัณฑิรา ศุภอมร Tiger Swimming club เวลา 00:37.94


คลิปย้อนหลัง > http://sports.bugaboo.tv/watch/251817/ 

กบ 100 เมตร กลุ่ม A ชาย
เหรียญทอง นายธนนชัย จันทร์รักษา นาคประสิทธิ์ เวลา 01:06.90 (00:01.16)
เหรียญเงิน นายปัณณธร เลิศศศิภากร Vision Swimming Academy เวลา 01:08.18 (00:00.03)
เหรียญทองแดง นายจีระยุ โพธิ์คำ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 01:11.12

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251823 

กบ 100 เมตร กลุ่ม A หญิง
เหรียญทอง น.ส.นวพรรษ พิษณุวงษ์ Vision Swimming Academy เวลา 01:14.01 (00:00.96)
เหรียยเงิน ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ เวลา 01:19.17
เหรียยทองแดง ด.ญ.สุพรรษา กังหันทอง อำนวยศิลป์ธนบุรี เวลา 01:19.67

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251826 

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม C ชาย
เหรียญทอง ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เวลา 00:30.22
เหรียญเงิน ด.ช.ต้นน้ำ กันตีมูล ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เวลา 00:30.65
เหรียญทองแดง ด.ช.สิทธิ แสงสุข Vision Swimming Academy เวลา 00:31.24

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251828/ 

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม C หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส วัฒนดรุณวิทย์ เวลา 00:31.07
เหรียญเงิน ด.ญ.ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 00:31.32
เหรียญทองแดง ด.ญ.กวิสรา สุมามาลย์ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 00:31.59

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251829/ 

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม B ชาย
เหรียญทอง ด.ช.ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ Sportsmanship เวลา 00:27.17
เหรียญเงิน ด.ช.กษิดิศ นุวงษ์ อัสสัมชัญศรีราชา เวลา 00:27.18
เหรียญทองแดง ด.ช.ศวัส แสนเยีย สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 00:27.27

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251830 

ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม B หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.มานิตา เสถียรโชควิศาล KIM-Swimming Team เวลา 00:28.25
เหรียญเงิน ด.ญ.พิชญาภัค ทันสมัย เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี เวลา 00:29.01
เหรียญทองแดง ด.ญ.อริศรา ประยุทธสินธุ์ นาคประสิทธิ์ เวลา 00:29.09

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251831 

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม A ชาย
เหรียญทอง นายณัฐภัทร นันตาเป็ง ว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย เวลา 00:54.32 (00:00.27)
เหรียญเงิน นายรวิพล สง่าวรวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 00:54.34 (00:00.54)
เหรียญทองแดง นายพัสกร ศรีดิลก นครสวรรค์ เวลา 00:55.63 (00:00.23)

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251832 

ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม A หญิง
เหรียญทอง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ เวลา 01:00.78 (00:00.22)
เหรียญเงิน น.ส.สิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ Tiger Swimming club เวลา 01:01.44
เหรียญทองแดง ด.ญ.ภราดา พรมตวง ว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 01:02.12 (00:00.23)

คลิปย้อนหลัง > http://www.bugaboo.tv/watch/251833 

BUGABOO SPORTS 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark