ข่าวอื่นๆ

กระทรวงท่องเที่ยวฯ-กกท.-สมาคมฯ ร่วมผุดลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุ 10-21 ปี


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) ภายใต้โครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกับเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลตั้งแต่รุ่นยุวชนจนถึงระดับเตรียมก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ รวมถึงเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป

พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU ครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามปิรามิดฟุตบอลของประเทศไทยที่สมาคมฯ ได้จัดวางแผนไว้ตามแผนแม่บทระยะยาว 20 ปี

การแข่งขันภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ มีการเพิ่มรุ่นอายุให้ฟุตบอลไทยขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยมีการเปิดเวทีรองรับนักกีฬาตั้งแต่วัยเริ่มเข้าสู่ฟุตบอล รุ่นยุวชน (U10, U12, U14) เยาวชน (U16, U18) จนไปถึงการส่งต่อนักฟุตบอลเข้าสู่เวทีฟุตบอลอาชีพ (U21) เป็นการเพิ่มประชากรเข้าสู่วงการกีฬาฟุตบอล และลดปัญหาการหายไปของนักฟุตบอลในช่วงอายุที่ออกจากรั้วโรงเรียนเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลสโมสรอาชีพ การจัดวางปฏิทินการแข่งขันอย่างเหมาะสม ไม่ทับซ้อนกับโปรแกรมทีมชาติ

นอกจากการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนแล้ว Thai Youth League ยังเป็นเวทีรองรับ พัฒนาและสร้างโอกาสการทำงานของบุคลากรฟุตบอลอีกหลายๆ ด้านพร้อมกันไปด้วย เช่น ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สโมสร อันจะเห็นได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนวงการกีฬาอาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับ การเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และคุณสมบัติของทีมที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน  และรายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุ ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thai Youth League 2021) จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark