ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เทควันโด ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่อเทควันโดหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

1.ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 46 กก.
2.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่น 49 กก.
3.จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์ รุ่น 53 กก.
4.พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก.
5.ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กก.


โปรแกรมเทควันโดหญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม หญิง รอบแรก เวลา 14.00 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม หญิง รอบแรก เวลา 14.00 น.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง รอบแรก เวลา 14.00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม หญิง รอบแรก เวลา 14.00 น.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม หญิง รอบแรก เวลา 14.00 น.


รายชื่อเทควันโดชาย ทีมชาติไทย

1.ปณชัย ใจจุลละ  รุ่น 54 กก.
2.ธนกฤต ยอดรักษ์  รุ่น 58 กก.
3.เทวินทร์ หาญปราบ รุ่น 63 กก.
4.ชายชล โช รุ่น 68 กก.
5.อธิ สารรัตน์ รุ่น 87 กก.


โปรแกรมเทควันโดชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ชาย รอบแรก เวลา 14.00 น.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ชาย รอบแรก เวลา 14.00 น.
- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม ชาย รอบแรก เวลา 14.00 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม ชาย รอบแรก เวลา 14.00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กิโลกรัม ชาย รอบแรก เวลา 14.00 น.


สำหรับกีฬาเทควันโด ซีเกมส์ 2021 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 


เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark