ข่าวอื่นๆ

ชาวเน็ตชื่นชม! บัวขาว บัญชาเมฆ ไม่เคยทิ้งการเรียน คว้าปริญญาโท ใบที่ 2 แล้ว


เพจเฟซบุ๊ก Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) โพสต์แจ้งข่าวดีว่า บัวขาว บัญชาเมฆ นักชกขวัญใจชาวไทย วัย 40 ปี ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลังจากศึกษา 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระบุข้อความดังนี้

"พี่บัวขาว สอบจบครบถ้วนเรียบร้อย ใช้เวลา 4 ปีเต็ม ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ ภาคพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยการศึกษาของบัวขาวที่ผ่านมา
-ปริญญาตรี
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี2560
-ปริญญาโท (กิตติมศักดิ์)
-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา( วท.ม )มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2556
-ปริญาเอก (กิตติมศักดิ์)
-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

ทั้งนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับบัวขาว โดยหลายคนชื่นชมว่าแม้จะประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาแล้ว ก็ยังใฝ่หาความรู้ตั้งใจเรียน จนได้ปริญญามาหลายใบ โดย บัวขาว บัญชาเมฆ เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจนำศิลปะแม่ไม้มวยไทย มาสาธิตและฝึกสอนให้กับเพื่อนทหารสหรัฐฯ ภายใต้รหัสการฝึกร่วมผสม คอบร้า โกลด์ 2023

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark