ข่าวอื่นๆ

ซีเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 กัมพูชา


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 32) ที่ประเทศกัมพูชา

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาย ซีเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
ศิริวัฒน์ สาขา
พรเทพ กลิ่นบางบน
จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน
ทวีศักดิ์ ทองสาย
วรายุทธ์ จันทรเสนา
ภูตะวัน โสภา
กฤษณพงษ์ นนทะโคตร
จันทฤทธิ์ คู่แก้ว
พุทธิพงษ์ ภักดี
ยศวัจน์ อุทัย จรูญศรี
ภัทรพงษ์ ยุพดี
ราชัน วิพันธุ์

โปรแกรมเซปักตะกร้อ ทีมชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2023
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ประเภท 3 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ประเภท 3 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ประเภท 4 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติติมอร์ เลสเต
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ประเภท 4 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. ประเภท 4 คน รอบรองชนะเลิศ 
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ประเภท 3 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ประเภท 3 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสิงคโปร์
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ประเภท 4 คน รอบชิงชนะเลิศ
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ประเภท 3 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมหญิง ซีเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
พยอม ศรีหงษา
สมฤดี ปรือปรัก
รัศมี ทองโสด
พฤษกษา มณีวงศ์
มัลลิกา บุญทด
วิภาดา จิตพรวน
มัสยา ดวงศรี
แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
ศิรินันท์ เขียวปัก

โปรแกรมเซปักตะกร้อ ทีมหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2023
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ประเภท ทีมหญิงคู่ รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ประเภท ทีมหญิงคู่ รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ประเภท ทีมหญิงคู่ รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสปป.ลาว
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ประเภท ทีมหญิงคู่ รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติติมอร์ เลสเต
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ประเภท 4 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ประเภท 4 คน รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ประเภท 4 คน รอบรอบชนะเลิศ
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ประเภท 4 คน รอบชิงชนะเลิศ

รายชื่อนักกีฬาตะกร้อ ชินลง ทีมชาย ซีเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
นภดล คงแถวทอง
กมล ประเสริฐ
กิตติชัย คำแสนราช
คณาวุฒิ รุ่งโรจน์
อภิสิทธ ชัยชนะ
เอกกวี รื่นพารา
โกมินทร์ เนาว์นนท์
ธงชัย สมบัติเกิด

โปรแกรมตะกร้อ ชินลง ทีมชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2023
ประเภท Non-Repetition Primary
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

ประเภท Same Stroke
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

ประเภท Non-Repetition Secondary
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสปป.ลาว
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสปป.ลาว

รายชื่อนักกีฬาตะกร้อ ชินลง ทีมหญิง ซีเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
กัลยารัตน์ พลับวังกล่ำ
เกศสินีย์ โปยิ้ม
พรไพรินทร์ แป้นทอง
จิราพร พาราศรี
สุวรรณา เพ็ชรสมร
เยาวลักษณ์ ใจซื่อ
สุจิตรา นะวะสิมมา
พิมพิกา มุ่งสุเพ็ง

โปรแกรมตะกร้อ ชินลง ทีมหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2023
ประเภท Non-Repetition Primary
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

ประเภท Linking
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา

ประเภท Non-Repetition Secondary
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเมียนมา
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติกัมพูชา

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark