ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด ว่ายน้ำ ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. นวพรรษ วงค์เจริญ 
2. ต้นน้ำ กันตีมูล 
3. ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 
4. รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ 
5. พงศ์ปณต ไตรทาน 
6. ธนนชัย จันทร์รักษา 
7. ศุภ สง่าวรวงศ์ 
8. สุรสิทธิ์ ทองแดง

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. เจนจิรา ศรีสอาด
2. กมนชนก ขวัญเมือง
3. เสาวนีย์ บุญอำไพ 
4. ภูริชญา จันยะมิตรี 
5. จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 
6. กรกาญจนา สะเพียรชัย 
7. นภัสวรรณ จริตกล้า 
8. มีอา มิลลาร์ 
9. พัณณิตา ชวานุชิต 
10. มานิตา เสถียรโชควิศาล 
11. ญารินดา สุนทรรังษี 
12. เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก 

โปรแกรมว่ายน้ำ ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023

วันที่ 24 กันยายน 2566
ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 50 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กรรเชียง 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

วันที่ 25 กันยายน 2566
กรรเชียง 50 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กรรเชียง 50 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

เดี่ยว ท่าผสม 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

วันที่ 26 กันยายน 2566
ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

เดี่ยว ท่าผสม 400 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กรรเชียง 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

วันที่ 27 กันยายน 2566
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กรรเชียง 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

เดี่ยว ท่าผสม 400 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดท่าผสม 4 X 100 เมตร ทีมผสม
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

วันที่ 28 กันยายน 2566
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 100 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดฟรีสไตล์ 4 X 200 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

วันที่ 29 กันยายน 2566
ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กบ 50 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

กรรเชียง 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

ผลัดท่าผสม 4 X 100 เมตร หญิง
- รอบคัดเลือก เวลา 10.00 - 12.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ เวลา 19.30 - 21.30 น.

รายชื่อนักกีฬากระโดดน้ำชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์
2. ธิติวุฒิ เพิ่มพูล
3. อดิเทพ ขอพืชกลาง

รายชื่อนักกีฬากระโดดน้ำหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ลิลลี่ ประทีป

โปรแกรมกระโดดน้ำ ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 30 กันยายน 2566
- เวลา 17:30-18:00 น. กระโดดน้ำ แพลตฟอร์ม 10 เมตร หญิง ซิงโครไนซ์ รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19:30-20:15 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 3 เมตร ชาย ซิงโครไนซ์ รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566
- เวลา 17:30-18:00 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 3 เมตร หญิง ซิงโครไนซ์ รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19:30-20:15 น. กระโดดน้ำ แพลตฟอร์ม 10 เมตร ชาย ซิงโครไนซ์ รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566
- เวลา 16:00-17:10 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19:00-20:45 น. กระโดดน้ำ สปริงบอร์ด 1 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566
- เวลา 10:00-10:45 น. แพลตฟอร์ม 10 เมตร หญิง รอบคัดเลือก
- เวลา 13:00-14:40 น. สปริงบอร์ด 3 เมตร ชาย รอบคัดเลือก
- เวลา 17:30-18:20 น. แพลตฟอร์ม 10 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19:30-20:50 น. สปริงบอร์ด 3 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
- เวลา 10:00-10:50 น. สปริงบอร์ด 3 เมตร หญิง รอบคัดเลือก
- เวลา 13:00-14:20 น. แพลตฟอร์ม 10 เมตร ชาย รอบคัดเลือก
- เวลา 17:30-18:25 น. สปริงบอร์ด 3 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 19:30-20:50 น. แพลตฟอร์ม 10 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ


 
รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน ชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ธนกฤต กิตติยะ  
2. คมชาญ วิชาชัย  

โปรแกรมว่ายน้ำมาราธอน ชาย ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 7 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 08:30-11:00 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน หญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. พิมพ์พันธุ์ ชูพงศ์   
2. ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์   

โปรแกรมว่ายน้ำมาราธอน หญิง ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 6 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 08:30-11:00 น. ระยะทาง 10 กิโลเมตร

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ชนกนันท์ แก้วมณี
2. สุธีนันท์ แก้วมณี
3. คณานนท์ กันธะวงศ์
4. ภาสกร มณีจร
5. กิตติกร กองบุญเกิด
6. กีรติ พิมพาภักดิ์
7. ปกป้อง หมอกแสง
8. ปัณณธร แขกรัมย์
9. อภิรักษ์ ไชยมงคล
10. พัฒนิศ ชมภูแสง
11. พีระวัฒน์ ชัยฤทธิ์
12. ชานนท์ คร้ามอยู่
13. สุทธิญาณ พงษ์ประยูร

โปรแกรมโปโลน้ำ ชาย ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 19.00 - 20.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติจีน

วันที่ 3 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 19.00 - 20.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติอิหร่าน

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 19.00 - 20.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้

รายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ศตกมล วงศ์ไพโรจน์
2. กรกานต์ ปีงพงศากุล
3. วทานิย นิลกลัด
4. ประณิศา นิลกลัด
5. ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์
6. ฐานิตา คงช่วย
7. ปณิตา พุกกะมาน
8. เบญญากร คุณประทุม
9. รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล
10. กันต์ฤทัย เรียงสันเทียะ
11. ญาณิศา ตูโฮง
12. พัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล
13. ภัณฑิลา อาสายุทธ์

โปรแกรมโปโลน้ำ หญิง ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 26 กันยายน 2566
รอบคัดเลือก เวลา 16.30 - 17.40 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติญี่ปุ่น

วันที่ 27 กันยายน 2566
รอบคัดเลือก เวลา 16.30 - 17.40 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติอุซเบกิสถาน

วันที่ 28 กันยายน 2566
รอบคัดเลือก เวลา 15.00 - 16.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสิงคโปร์

วันที่ 29 กันยายน 2566
รอบคัดเลือก เวลา 15.00 - 16.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติคาซัคสถาน

วันที่ 30 กันยายน 2566
รอบคัดเลือก เวลา 19.00 - 20.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติจีน

วันที่ 1 ตุลาคม 2566
รอบคัดเลือก เวลา 15.00 - 16.10 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้

รายชื่อนักกีฬาระบำใต้น้ำ ชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1.กันตินันท์ อดิศัยสิริบุตร

รายชื่อนักกีฬาระบำใต้น้ำ หญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ
2. สุพิชญา ทรงพันธุ์
3. วรนันท์ ตุ้มฉาย
4. ปัฌรวี ชยวรารักษ์
5. นันท์นภัส ดวงประเสริฐ
6. จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร
7. จันทรัสม์ จารุประดิษฐ์เลิศ
8. ชาลิสา สินสวัสดิ์
9. นิชาภา ตะเคียนนุช

โปรแกรมระบำใต้น้ำ ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023
วันที่ 6 ตุลาคม 2566
- เวลา 14:00-15:00 น. ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 19:30-20:30 น. ประเภททีมผสม

วันที่ 7 ตุลาคม 2566
- เวลา 14:00-15:00 น. ประเภทหญิงเดี่ยว
- เวลา 19:30-20:30 น. ประเภททีมผสม

วันที่ 8 ตุลาคม 2566
- เวลา 10:00-11:00 น. ประเภททีมผสม

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark