ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด มวยสากล ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. ธิติสรรค์ ปั้นโหมด รุ่น 51 กก.
2. รุตชกาญจน์ จันทร์ตรง รุ่น 57 กก.
3. บรรจง สินศิริ รุ่น 63.5 กก.
4. พีระภัทร์ เยี๊ยะสูงเนิน รุ่น 71 กก.
5. วีระพล จงจอหอ รุ่น 80 กก.
6. จักรพงษ์ ยมโคตร รุ่น 92 กก.

รายชื่อนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. จุฑามาศ รักสัตย์ รุ่น 50 กก.
2. จุฑามาศ จิตพงศ์ รุ่น 54 กก.
3. พรทิพย์ บัวป่า รุ่น 57 กก.
4. ธนัญญา สมนึก รุ่น 60 กก.
5. จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง รุ่น 66 กก.
6. ใบสน มณีก้อน รุ่น 75 กก.

โปรแกรมมวยสากลสมัครเล่น ทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023

วันที่ 24 กันยายน 2566
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 50 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 54 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 60 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 63.5 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 80 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 92 กก. ชาย 18.00 น.

วันที่ 25 กันยายน 2566
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 66 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 51 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 71 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 26 กันยายน 2566
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 75 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 32 คนสุดท้าย รุ่น 57 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 27 กันยายน 2566
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 50 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 63.5 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 92 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 28 กันยายน 2566
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 60 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 51 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 71 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 29 กันยายน 2566
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 50 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 57 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 80 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 92 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 30 กันยายน 2566
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 54 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 75 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 16 คนสุดท้าย รุ่น 57 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 71 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 1 ตุลาคม 2566
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 50 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 57 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 60 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 66 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 63.5 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 80 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 92 กก. ชาย 13.00 น.

วันที่ 3 ตุลาคม 2566
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 54 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 75 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 51 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบ รองชนะเลิศ รุ่น 71 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 50 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 60 กก. หญิง 18.00 น.
- รอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 57 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 63.5 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 92 กก. ชาย 18.00 น.

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 57 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 51 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 80 กก. ชาย 13.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 54 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 75 กก. หญิง 13.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 66 กก. หญิง 18.00 น.
- รอบรองชนะเลิศ รุ่น 57 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 60 กก. หญิง 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 63.5 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 71 กก. ชาย 18.00 น.

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 57 กก. หญิง 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 66 กก. หญิง 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 51 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 57 กก. ชาย 18.00 น.
- รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 80 กก. ชาย 18.00 น.

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark