ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด เซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. สิทธิพงศ์ คำจันทร์
2. กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
3. ศิริวัฒน์ สาขา
4. พรเทพ ถิ่นบางบน
5. พุทธิพงษ์ ภักดี
6. ภัทรพงษ์ ยุพดี
7. มฤคินทร์ พันธ์มกร
8. ราชัน วิพันธ์
9. วิชาญ เต็มโคตร
10. วรายุทธ์ จันทรเสนา
11. พรชัย เค้าแก้ว
12. ธนพล ทรัพย์เย็น
13. พิเชษฐ์ พันแสน
14. ทวีศักดิ์ ทองสาย
15. จีระศักดิ์ ผักบัวเงิน

โปรแกรมเซปักตะกร้อ 3 คน ประเภททีมชุดชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 3-0 ทีมชาติลาว
- วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 3-0 ทีมชาติญี่ปุ่น
- วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติเกาหลีใต้
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติมาเลเซีย

โปรแกรมเซปักตะกร้อ 3 คน ประเภททีมเดี่ยวชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติอินเดีย
- วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติเมียนมาร์
- วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติฟิลิปปินส์
- วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติเวียดนาม
- วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. วิภาดา จิตพรวน
2. นิภาภรณ์ สลุบพล
3. ปริมประภา แก้วคำไสย์
4. อุษา ศรีคำลือ
5. อติกานต์ คงแก้ว
6. มัสยา ดวงศรี
7. ศิรินันท์ เขียวปัก
8. รัชนีกร แซ่เฮ้ง
9. แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
10. สมฤดี ปรือปรัก
11. รัศมี ทองโสด
12. พฤกษา มณีวงศ์
13. มัลลิกา บุญทด
14. วาสนา สร้อยระย้า
15. พยอม ศรีหงษา

โปรแกรมเซปักตะกร้อ 3 คน ประเภททีมชุดหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 3-0 ทีมชาติอินโดนีเซีย
- วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 3-0 ทีมชาติญี่ปุ่น
- วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติลาว
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติมาเลเซีย

โปรแกรมเซปักตะกร้อ 3 คน ประเภททีมเดี่ยวหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติเกาหลีใต้
- วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติเมียนมาร์
- วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย 2-0 ทีมชาติอินเดีย
- วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark