ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด บาสเกตบอล ทีมชาติไทย เอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน

รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอล ประเภททั่วไป (5x5) ทีมชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. เฟรเดอริค ลีโจนส์ ลิช
2. มอเลส มอร์แกน
3. ชนาธิป จักรวาฬ
4. ณัฐกานต์ เมืองบุญ
5. ณกรณ์ ใจสนุก
6. ปฏิภาณ กล้าหาญ
7. จากองมี มอร์แกน
8. อนัสวีย์ แกล้วณรงค์
9. มนัสวี บุตรด้วง
10. ไทเลอร์ แล้มบ์
11. จิตรภณ โตเวโรจน์
12. นราธิป บุญเสริม

เจ้าหน้าที่
1. นายปิยพงศ์ พิรุณ ผู้จัดการทีม
2. Mr. Eduard Torres Girbau ผู้ฝึกสอน
3. นายกัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล ผู้ฝึกสอน
4. นายเชษฐพงษ์ วงศ์วรเชษฐ์ แพทย์ประจำทีม
5. นางสาวสิยาวารินทร์ เพชรวรรณ นักกายภาพบำบัด
6. นางสาวพัชรินทร์ รวยทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำทีม

สำหรับผลการจับสลากบาสเกตบอล ประเภททั่วไป (5x5) ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) มีดังนี้
กลุ่ม A : อิหร่าน, คาซัคสถาน, ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กลุ่ม B : จีน (เจ้าภาพ), ไต้หวัน, ฮ่องกง, มองโกเลีย
กลุ่ม C : บาห์เรน, จอร์แดน, ฟิลิปปินส์, ทีมชาติไทย
กลุ่ม D : อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กาตาร์, เกาหลีใต้

โปรแกรมบาสเกตบอล ประเภททั่วไป (5x5) ทีมชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 63-97 ทีมชาติจอร์แดน 
- วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 72-87 ทีมชาติฟิลิปปินส์
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 62-76 ทีมชาติบาห์เรน

รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลประเภททั่วไป (5x5) ทีมหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. อัมพวา ท้วมอ้น
2. กนกวรรณ ประจวบสุข
3. ธันย์ชนก ลำดับพังค์
4. จิราวรรณ์  รุ่งเรือง
5. พิมพ์โชษิตา ทรัพย์เย็น
6. วรินธร สุ่มมาตย์
7. ศศิพร วงศ์ตาผา
8. รัตติยากรณ์ อุดมสุข
9. ฬาเรียน์ ขวัญเทต
10. โชษิตา สาคเรศ
11. ลักษมี เหวชัยภูมิ
12. วนัสนันท์  สายสมาน

เจ้าหน้าที่
1. นายนิพนธ์  ชวลิตมณเฑียร ผู้จัดการทีม
2. นางสาวกมลชนก รัดรอดกิจ ผู้ฝึกสอน
3. Mr. Federico Pangan Samson ผู้ฝึกสอน
4. นางสาวนฤมล บ้านหมู่   ผู้ฝึกสอน
5. นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์ ผู้ฝึกสอน
6. นางสาวณภัทร เครือทิวา นักกายภาพบำบัด

สำหรับผลการจับสลากบาสเกตบอล ประเภททั่วไป (5x5) ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) มีดังนี้
กลุ่ม A : จีน (เจ้าภาพ), อินเดีย, อินโดนีเซีย, มองโกเลีย
กลุ่ม B : ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, คาซัคสถาน, ฮ่องกง
กลุ่ม C : เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เกาหลีเหนือ, ทีมชาติไทย

โปรแกรมบาสเกตบอล ประเภททั่วไป (5x5) ทีมหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 56-90 ทีมชาติเกาหลีใต้
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 54-58 ทีมชาติใต้หวัน
- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 49-105 ทีมชาติเกาหลีเหนือ

รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. พงศกร เจียมสวัสดิ์
2. วิชญะ พิทักษ์ภาวศุทธิ
3. อิมานุเอล เอเจสุ
4. นิโคล่า ฟรังโก้

เจ้าหน้าที่
1. นายโสภณ พินิจพัชรเลิศ ผู้ฝึกสอนทีมชาย
2. นางสาวแพรวพรรณ แซ่ลี้ นักกายภาพบำบัด

สำหรับผลการจับสลากบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) มีดังนี้

กลุ่ม A : ไต้หวัน, ฮ่องกง, จอร์แดน, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์
กลุ่ม B : อิหร่าน, ญี่ปุ่น, มัลดีฟส์, เกาหลีใต้, เติร์กเมนิสถาน
กลุ่ม C : จีน (เจ้าภาพ), อินเดีย, มาเก๊า, มาเลเซีย
กลุ่ม D : กัมพูชา, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, กาตาร์, ทีมชาติไทย

โปรแกรมบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมชาย เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.05 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 21-10 ทีมชาติกัมพูชา
- วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.05 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 12-16 ทีมชาติกาตาร์
- วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 18.05 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 16-19 ทีมชาติคาซัคสถาน
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.05 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 22-5 ทีมชาติคีร์กีซสถาน
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 14.05 น. รอบคัดเลือก ทีมชาติไทย 17-19 ทีมชาติไต้หวัน

รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
1. นางสาวพรรณวษา บุญจันทร์ 
2. นางสาวสร้อยฟ้า เพ็ชรนิล
3. นางสาวพิชญาภา เผือกรักษา 
4. นางสาวปาริดา น่วมคง

เจ้าหน้าที่
1. นางสาวกมลชนก รัดรอดกิจ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
2. นางสาวแพรวพรรณ แซ่ลี้ นักกายภาพบำบัด

สำหรับผลการจับสลากบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 (ครั้งที่ 19) มีดังนี้
กลุ่ม A : จีน (เจ้าภาพ), อินเดีย, อุซเบกิสถาน
กลุ่ม B : ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, คาซัคสถาน, เนปาล
กลุ่ม C : ฮ่องกง, จอร์แดน, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์
กลุ่ม D : มาเลเซีย, มัลดีฟส์, เกาหลีใต้, ทีมชาติไทย

โปรแกรมบาสเกตบอล ประเภท 3x3 ทีมหญิง เอเชียนเกมส์ 2023 ทีมชาติไทย
- วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 19.40 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 10-12 ทีมชาติเกาหลีใต้
- วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 19.40 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 11-14 ทีมชาติมาเลเซีย
- วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.55 น. รอบแรก ทีมชาติไทย 22-2 ทีมชาติมัลดีฟส์
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 13.40 น. รอบคัดเลือก ทีมชาติไทย 19-7 ทีมชาติอุซเบกิสถาน
- วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18.40 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย ทีมชาติไทย 13-16 ทีมชาติมองโกเลีย 

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ 
เอเชียนเกมส์ 2023 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark