ข่าวอื่นๆ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เดินสายให้ความรู้ 383 อคาเดมี ทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการ GROW TOGETHER


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม “FA THAILAND ACADEMY VISIT” ขึ้นภายใต้โครงการ Grow Together โดยเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อยกระดับและพัฒนาศูนย์ฝึกอคาเดมีฟุตบอลและโรงเรียนกีฬาให้ได้มาตรฐาน และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อยกระดับการฝึกสอนให้กับศูนย์ฝึกอคาเดมีและโรงเรียนกีฬาในประเทศไทย และที่สำคัญเพื่อช่วยให้กระบวนการการออกใบอนุญาตอคาเดมีฟุตบอล มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดไว้

ในกิจกรรมจะมีอคาเดมีที่เข้าร่วมทั้งอคาเดมีฟุตบอลชายและหญิง โดยจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรของสมาคมฯ ในเรื่องของการทำใบอนุญาตอคาเดมี (Academy Licensing) ซึ่งสมาคมฯ มีการกำหนดมาตรฐานอคาเดมีสำหรับประเทศไทยเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับ Bronze 3 ระดับ Silver 2 และระดับ Gold 1 โดยอคาเดมีในไทยแต่ละแห่งสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนอคาเดมีของตนในระบบ Academy Licensing ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่สมาคมฯ เพิ่งพัฒนาขึ้นได้ เพื่อให้อคาเดมีของตนได้รับการรับรองจากสมาคมฯ ในแต่ละระดับที่สมาคมฯ กำหนด

ทั้งนี้ เมื่ออคาเดมีใดได้รับการรับรองจากสมาคมฯถึงระดับ Gold แล้ว ก็สามารถที่จะต่อยอดมาตรฐานการรับรองอคาเดมีของตนไปสู่ระดับเอเชียได้ ด้วยการสมัครขอรับการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ผ่านทางสมาคมฯ โดยมาตรฐานอคาเดมีระดับทวีปเอเชีย ที่ AFC กำหนดไว้ คือ ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว


การจัดกิจกรรม Academy Visit ภายใต้โครงการ Grow Together ประจำปีนี้ สมาคมฯได้เดินทางไปให้ความรู้แก่อคาเดมีทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 383 อคาเดมี ผู้ฝึกสอนฟุตบอล 777 คน และนักกีฬา 826 คน กิจกรรม จัดขึ้นทั้งหมด 21 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 24 ครั้ง ได้แก่

1. ชัยนาท ฮอร์นบิล อคาเดมี จังหวัดชัยนาท
2. นครสวรรค์ เอฟซี อคาเดมี จังหวัดนครสวรรค์
3. เจแฟม อคาเดมี จังหวัดศรีสะเกษ
4. สุรินทร์หินโคน ยูไนเต็ด จังหวัดสุรินทร์
5. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี อคาเดมี จังหวัดนครราชสีมา
6. บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อคาเดมี จังหวัดบุรีรัมย์
7. สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง
8. ลพบุรี ซิตี้ อคาเดมี จังหวัดลพบุรี
9. โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม
10. โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) จังหวัดราชบุรี
11. โรงเรียนบ้านเกิ้ง (ขอนแก่น เอฟซี อคาเดมี) จังหวัดขอนแก่น
12. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
13. คลองโคน อคาเดมี จังหวัดสมุทรสงคราม
14. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร
15. โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่
16. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
17. เชียงราย ยูไนเต็ด อคาเดมี จังหวัดเชียงราย
18. พีทีที อคาเดมี จังหวัดระยอง
19. เพชรบูรพา อคาเดมี จังหวัดระยอง
20. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
22. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
23. วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
24. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

โดยสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอคาเดมีทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในปีนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปยกระดับและพัฒนามาตรฐานของอคาเดมีตนได้ต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark