ข่าวอื่นๆ

เอเชียนเกมส์ 2023 : ทัพนักกีฬาไทย รับอัดฉีด จากเอเชียนเกมส์ ที่หางโจว รวมกว่า 244 ล้านบาท


ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากผลงานของทัพนักกีฬาไทยในศึก เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 คว้าไปรวมทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญรางวัล จบอันดับ 8 ของการแข่งขันนั้น

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ได้สรุปจำนวนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเอเชี่ยนเกมส์ไว้ เหรียญทอง 2 ล้านบาท เหรียญเงิน 1 ล้าน เหรียญทองแดง 5 แสนบาท และยังมีหลักเกณฑ์อุดหนุนผู้ฝึกสอน 20 % และสมาคมกีฬาฯ ต้นสังกัดอีก 30 % ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

สมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีจำนวน 22 สมาคม นักกีฬา 157 คน เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 244,200,000 บาท จำแนกเป็น  งินรางวัลนักกีฬา 175,500,000 บาท, เงินรางวัลผู้ฝึกสอน 26,450,000 บาท และเงินรางวัลสมาคม 42,250,000 บาท

ทั้งนี้รายงานผลการแข่งขันนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ส่งแข่งขัน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการจัดทำข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและคำนวณเงินรางวัลวันต่อวันเท่านั้น

ดร.สุปราณี กล่าวต่อไปว่า นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้นโยบายไว้ว่า นักกีฬาที่แข่งขันเสร็จสิ้นกองทุนฯ จะต้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้กับนักกีฬาอย่างรวดเร็วที่สุด

ซึ่ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ น้อมรับนโยบายดังกล่าวและทยอยดำเนินการจ่ายเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ไปหลายสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและด้วยวิธีการโอนตรงไปที่บัญชีของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล อาทิเช่น เรือใบ ได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สมาคมกีฬาต่างๆ ที่ยังไม่ส่งบัญชีเงินฝากของนักกีฬาเข้ามาให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาประโยชน์ของนักกีฬาของท่าน โดยกองทุนฯ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากนี้นักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัลโอนเข้าบัญชี

แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่า สมาคมกีฬาส่งเอกสารเลขบัญชีเงินฝากของนักกีฬาเข้ามารวดเร็วแค่ไหนด้วย ขณะเดียวกันทางรัฐบาลเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับนักกีฬาด้วยซึ่งต้องรอการกำหนดวันจัดงานอีกครั้ง


สรุปเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

สมาคมกีฬาตะกร้อฯ 4 ทอง จำนวนนักกีฬา 24 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 68,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 4,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน 7 คนขึ้นไป (10 %) จำนวน 4,800,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 10,000,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 86,800,000 บาท

สมาคมกีฬาเรือพาย 2 เงิน 4 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 33 คน เงินรางวัลนักกีฬา 31,500,000 บาท  ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 700,000 บาท ผู้ฝึกสอน 7 คนขึ้นไป (10 %) จำนวน 2,800,000 บาท  สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 9,450,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 44,450,000 บาท

สมาคมกีฬากรีฑาฯ 2 เงิน จำนวนนักกีฬา 7 คน เงินรางวัลนักกีฬา 7,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 1,400,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 2,100,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 10,500,000 บาท

สมาคมกีฬากอล์ฟฯ 2 ทอง 1 เงิน จำนวนนักกีฬา 7 คน เงินรางวัลนักกีฬา 12,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 2,400,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 3,600,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ 2 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 4 คน เงินรางวัลนักกีฬา 5,500,000 บาท  ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 1,100,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 1,650,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 8,250,000 บาท

สมาคมกีฬาคาราเต้ฯ 2 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 2 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 200,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 300,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สมาคมกีฬาจักรยานฯ 1 เงิน 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 2 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 300,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 450,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท

สมาคมกีฬาคูราชฯ 2 ทองแดง  จำนวนนักกีฬา 2 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 200,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 300,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สมาคมกีฬาขี่ม้าฯ 1 เงิน 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 4 คน เงินรางวัลนักกีฬา 3,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 600,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 900,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

สมาคมกีฬาเทควันโดฯ 2 ทอง 2 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 4 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 5,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 1,000,000 บาท  สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 1,500,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 2 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 200,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 300,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ จำนวนนักกีฬา 5 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 2,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 500,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 750,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 3,750,000 บาท

สมาคมกีฬาบริดจ์ฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 6 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 3,000,000 บาท  ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 600,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 900,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 9 คน   เงินรางวัลนักกีฬา 4,500,000 บาท  ผู้ฝึกสอน 7 คนขึ้นไป (10 %) จำนวน 450,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 1,350,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 6,300,000 บาท

สมาคมกีฬามวยสากลฯ 3 เงิน 4 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 7 คน   เงินรางวัลนักกีฬา 5,000,000 บาท  ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 1,000,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 1,500,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 7,500,000 บาท

สมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 3 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 300,000 บาท  สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 450,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ 1 เงิน 3 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 4 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 2,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 500,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 750,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 375,000 บาท

สมาคมกีฬายูยิตสูฯ 2 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 2 คน เงินรางวัลนักกีฬา 1,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 200,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 300,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 12 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 6,000,000 บาท  ผู้ฝึกสอน 7 คนขึ้นไป (10 %) จำนวน 600,000 บาท  สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 1,800,000 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น 8,400,000 บาท

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ 1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 3 คน เงินรางวัลนักกีฬา 3,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 700,000 บาท สมาคมกีฬา  30 % จำนวน 1,050,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 5,250,000 บาท

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ 1 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 2 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 1,000,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 200,000 บาท สมาคมกีฬา 30 % จำนวน 300,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ 1 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง จำนวนนักกีฬา 13 คน  เงินรางวัลนักกีฬา 8,500,000 บาท ผู้ฝึกสอน (ไม่เกิน 6 คน 20 %) จำนวน 1,700,000 บาท  สมาคมกีฬา  30 % จำนวน 2,550,000 บาท  ยอดรวมทั้งสิ้น 12,750,000 บาท

เอเชียนเกมส์ 2023 : สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2023 ครั้งที่ 19 กรุงหางโจว ประเทศจีน ของทีมชาติไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark