ข่าวอื่นๆ

สมาคมฟุตบอลไทยฯ จัดประชุมใหญ่ปี 2567 รับรองสมาชิกใหม่ 47 ราย


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ อาคาร HOUSE OF THAI FOOTBALL

โดยในการประชุม พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยอุปนายก, สภากรรมการ, รักษาการประธาน บริษัท ไทยลีก จำกัด รวมถึงสโมสรสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 80 สโมสร โดยแบ่งเป็น สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 66 สโมสร และ สมาชิกผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 14 สโมสร

พร้อมกันนี้ยังมี ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร จากสำนักกฏหมาย ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ, ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า, ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี และ ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ เข้าร่วมสังเกตการการประชุม


สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 28 ซึ่งการลงมติในแต่ละวาระจะใช้การลงคะแนนเสียงโดยการลงมติ และ สรุปผลการลงคะแนน

วาระที่ 1 นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 “8 ปี เพื่อรากฐานฟุตบอลไทย”


 
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม
1. นายสิรภพ ตรีเนตร สโมสรสุโขทัย เอฟซี
2. นายกันตพัฒน์ กิติพงษ์สิริภัค สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด
3. นาย อิศเรศ พึ่งเสือ สโมสร บางกอก เอฟซี

4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

4.3 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

4.4 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

4.5 การรับรองฐานะการเงิน

4.6 การขออนุมัติงบประมาณ

4.7 การขออนุมัติรับสมาชิก

สำหรับปีนี้ มีผู้ที่แสดงความจำนงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ จำนวน 47 ราย ในวาระนี้ จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 63 สโมสร ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติรับสมาชิก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark