7 New Gen

7 NEW GEN EP.11 | เลือดเขียวขาวรอบนี้มารั่ว มั่วไม่เน้นทรงกันกว่าเดิม!! "สารวิทยา"

รายการใหม่7NEWGEN-ท้า เล่น แจก
เลือดเขียวขาวรอบนี้มารั่ว มั่วไม่เน้นทรงกันกว่าเดิม!!
"สารวิทยา"
.
สนุกสั้น - ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.
สนุกกันยาวๆ-ทุกวันศุกร์ 16.00 น.
.
#Ch7HD #Ch7HDSports #7NEWGEN #ท้าเล่นเเจก #สารวิทยา

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark