เงินทองของจริง

หุ้นกู้คืออะไร เก็บเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินได้ไหม

"หุ้นกู้" คืออะไร มีผลตอบแทนคุ้มค่าไหม  สามารถเก็บเงินสำรองได้หรือไม่ วันนี้มีคำตอบ

หุ้นกู้ คือการลงทุน "ตราสารหนี้" เป็นในรูปแบบนึงที่ออกโดยบริษัทเอกชน เสมือนเป็นการกู้เงินกัน มีเงินปันผลเป็นดอกเบี้ย เหมือนพันธบัตรเอกชน มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น ขยายกิจการ ซื้อที่ดินเพื่อทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น

แล้วหุ้นกู้มีกี่ประเภท ?

หุ้นกู้เองก็มีหลายประเภท ซึ่งก่อนลงทุนนั้น เราควรศึกษาและเข้าใจแต่ละประเภทก่อนโดยประเภทของหุ้นกู้ มีดังนี้

1. หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่บริษัทมีการนำสินทรัพย์มาค้ำประกันในการออกหุ้นกู้ รวมทั้งทรัพย์สินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าหุ้นกู้ที่บริษัทนำมาเสนอขาย โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่ค้ำประกันเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ
2. หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ วางไว้เป็นหลักประกัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินอาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดนี้จะเน้นไปที่ เครดิตเรตติ้งของบริษัทที่ทาง ก.ล.ต. ได้จัดไว้ เช่นบริษัทที่ได้รับเครดิตเรตติ้ง AAA คือบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง ความเสี่ยงต่ำ
3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ทางบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นหรือหุ้นกู้ตัวอื่น ๆ ตามลำดับ
4.หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ถ้าเกิดว่าบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากบริษัทเท่ากับเจ้าหนี้หุ้นสามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
5. หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถแปลงจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกหุ้นได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญในมูลค่าที่เท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ เท่ากับว่าสถานะของเราที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของโดยปริยาย

การซื้อหุ้น vs ลงทุนหุ้นกู้

ซื้อหุ้นกู้
- สถานะคือผู้ถือหุ้น
- การซื้อหุ้น จะไม่มีการกำหนดอายุ
- ในการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
- ผลตอบแทนเป็นรูปแบบเงินปันผล
- การชำระคืนเป็นลำดับต้น ๆ

ลงทุนหุ้นกู้
- สถานะคือเจ้าหนี้
- มีการกำหนดอายุของหุ้นกู้
- ผู้ลงทุนหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิออกเสียง
- ผลตอบแทนเป็นรูปแบบของดอกเบี้ย
- การชำระคืนเป็นลำดับสุดท้าย

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark