เงินทองของจริง

การใช้สินเชื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์สำหรับ First Jobber

การขอสินเชื่อสำหรับ Firts Jobber การใช้สินเชื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์ ข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อ มีอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบ ?

การใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มงาน (First Jobber) ควรพิจารณาต่อไปนี้

1. จัดการข้อมูลการเงิน เริ่มต้นด้วยการรับบัญชีรายรับและรายจ่ายของคุณเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของคุณ ซึ่งรวมถึงรายได้, ค่าใช้จ่ายที่คงที่และค่าใช้จ่ายที่ผันผวน นี่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถใช้เงินสินเชื่ออย่างไรอย่างมีระเบียบและไม่เป็นภาระทางการเงินต่อภายหลัง
2. เลือกใช้สินเชื่อที่เหมาะสม หากคุณต้องการใช้สินเชื่อผ่านบัตรเครดิต, ควรเลือกบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่หนี้สินเชื่อมากนัก
3. จำกัดการใช้สินเชื่อ หลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกินความสามารถของคุณ มุ่งเน้นการชำระเงินในเตรียมเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรูปของดอกเบี้ย
4. สร้างประวัติสินเชื่อ การใช้สินเชื่ออย่างระมัดระวังและชำระเงินตรงตามกำหนดจะช่วยสร้างประวัติเครดิตที่ดี ซึ่งจะมีผลดีต่อการขอสินเชื่อในอนาคต
5. ระมัดระวังหนี้สินเชื่อ หลีกเลี่ยงการมีหนี้สินเชื่อมากเกินความจำเป็น เพราะหนี้สินเชื่อมากเกินไปอาจทำให้คุณตกลงในภาวะหนี้สินและมีผลกระทบต่อประเภทเงินใช้อื่น ๆ ของคุณ
6. รายละเอียดของสินเชื่อ อ่านรายละเอียดของสินเชื่ออย่างละเอียด รวมถึงอัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงื่อนไขอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะลงนามในสัญญาสินเชื่อ
7. การสร้างเงินออม อย่าใช้สินเชื่อในทุกสิ่ง คุณควรสร้างกองทุนฉุกเฉินหรือเงินออมเพื่อความมั่นคงในกรณีฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
8. พัฒนาทักษะการบริหารเงิน การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินและการวางแผนการเงินจะช่วยคุณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการใช้สินเชื่อ

การใช้สินเชื่ออย่างระมัดระวังและมีการวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในชีวิตอย่างมั่นคงและมีความเต็มใจในการบริหารเงินของคุณในอนาคต

หลักคิดในการใช้สินเชื่อ

1. ความจำเป็น (Necessity) การใช้สินเชื่อควรมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและจำเป็น
2. ตรวจสอบต้นทุนรวมของการซื้อและใช้สินเชื่อ (Total Cost of Borrowing) ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สินเชื่อ รวมถึงดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, ค่าประกัน, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ประเมินความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ (Assessing Repayment Ability) ควรประเมินความสามารถในการจ่ายชำระหนี้โดยใช้รายได้และรายจ่ายของคุณ คำนวณว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งหมดรวมถึงหนี้สินเชื่อที่คุณจะต้องชำระอยู่ในระดับที่คุณสามารถจ่ายได้ หากค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากเกินไป อาจทำให้คุณต้องตัดสินใจเพื่อลดหนี้หรือปรับปรุงการจ่ายหนี้

ข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อ

1. อย่าใช้สินเชื่อเยอะเกินไป หลีกเลี่ยงการเข้าสินเชื่อมากเกินไปหรือเกินความจำเป็น เพราะสินเชื่อมากเกินไปอาจทำให้คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการชำระหนี้
2. ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระหนี้ ในกรณีที่คุณมีสินเชื่อ เพื่อให้ไม่ตกลงเป็นหนี้ที่ยากจะจ่ายควรตรวจสอบเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างรอบคอบ และตรวจสอบว่าคุณสามารถจ่ายค่าดอกเบี้ยและเงินต้นตรงเวลาหรือไม่
3. ระวังการค้างชำระหนี้ การค้างชำระหนี้อาจส่งผลกระทบต่อประวัติเครดิตของคุณ ควรระวังและพยายามไม่ค้างชำระหนี้เพื่อรักษาคะแนนเครดิตที่ดี
4. จ่ายเงินดอกเบี้ยเฉพาะของ หากเป็นไปได้ ควรจ่ายเงินดอกเบี้ยเฉพาะของ เพื่อลดหนี้เร็วขึ้นและประหยัดค่าดอกเบี้ยในระยะยาว
5. ออกแบบการออมและการลงทุน ควรตั้งเป้าหมายในการออมและลงทุนเพื่อมีการเตรียมการเงินในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมหรือการซื้อหุ้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเตรียมการเงินในระยะยาว

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark