เงินทองของจริง

เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะต้องวางแผนภาษี

เรื่อง ภาษี ส่วนสำคัญที่ใคร ๆ ก็ไม่สามารถหลีกหนีพ้น เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ First Jobber วางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้ม วันนี้มีคำตอบ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนในฐานะพลเมืองดี นการวางแผนภาษีนั้น เราไม่ได้จะเลี่ยงภาษี หรือหนีภาษีแต่อย่างใด การวางแผนภาษีที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณสามารถรับประทานการลงทุนและจัดการกับรายได้ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ละเมิดกฎหมายภาษีและการรับภาษีต่อครั้งในที่สุด

สำหรับ First Jobber ต้องวางแผนภาษีอย่างไร ?

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องยื่นภาษี: เด็กจบใหม่มีเงินเดือน หรือมีรายได้จากช่องทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ในหุ้น หรือคริปโตฯ เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (120,000/ปี) ต้อง “ยื่นภาษี” เหมือนกันโดยทำยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ปีละ 1 ครั้งตามที่กฎหมายกำหนด แต่รายได้ของเราถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้อง “เสียภาษี”

หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าหลังจากคำนวณแล้ว มีรายได้สุทธิมากกว่า 150,001 บาท ต่อปีขึ้นไป จำเป็นต้องเสียภาษี

การวางแผนภาษีสำคัญอย่างมากในการบริหารกิจการและการเงินส่วนบุคคล เนื่องจากมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบภาษีและเพิ่มรายได้หลังจากชำระภาษีให้มากที่สุด การประเมินค่าใช้จ่ายและรายได้, การใช้กฎหมายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ, และการเลือกใช้วิธีวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการวางแผนภาษีเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงสถานการณ์การเงินของคุณให้ดีขึ้นและลดการชำระภาษีให้น้อยที่สุด

วิธีคำนวณเงินได้สุทธิ

ขั้นที่ 1 นำรายได้ทั้งปีมาหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าลดหย่อนต่างๆ เพื่อหาเงินได้สุทธิ
สูตรคำนวณ คือ รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

ขั้นที่ 2 นำเงินได้สุทธิมาเทียบกับอัตราภาษีแบบขั้นบันได แล้วนำเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีแต่ละขั้นบันได เพื่อหาว่าเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
สูตรคำนวณ คือ เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี (ตามขั้นบันได) = เงินภาษีที่ต้องจ่าย

ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายมากมายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ และที่มักจะพูดถึงกันมากคือประกันชีวิตและกองทุน ซึ่งเป็นการลดหย่อนเต็ม ๆ นอกจากนั้นก็มีเรื่องของดอกเบี้ยผ่อนบ้าน เลี้ยงดูบุพการี เงินบริจาค ฯลฯ รายละเอียดเหล่านี้สามารถหาศึกษาได้ทั่ว ๆ ไป นอกจากค่าลดหย่อนทั่ว ๆ ไปแล้ว หากรายได้ของคุณเป็นงานพวกรับเหมา คุณสามารถหารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มค่าลดหย่อนได้ด้วย เช่น หากรับเหมาก่อสร้าง ค่าแรงคนงานสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ แต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าคนงานคนนี้ ได้มารับเงินจากเราไปจำนวนเงินเท่าไหร่

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark