เงินทองของจริง

การวางแผนเก็บเงินเกษียณตั้งแต่วันแรกทำงาน มันดีอย่างไร ?

หลาย ๆ คนมีข้อสงสัยว่า ทำไมเราเพิ่งทำงานแล้วถึงต้องเริ่มวางแผนเกษียณกัน วันนี้มีคำตอบ ?

การเก็บเงินเพื่อเกษียณมีความสำคัญอย่างมาก หากเริ่มต้นเร็ว ก็จะมีตัวช่วยมากมาย รวมถึงเวลามีมาก เราควรเริ่มต้นการวางแผนการเกษียณตั้งแต่เรียนจบ ยิ่งเร็วยิ่งดีโดยมีน้ำหนักแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยที่อาจจะมีการเก็บเงินมากมายต่างกัน โดยจัดความสำคัญการเงินไว้อย่างเหมาะสม หากเป็นคนเริ่มทำงานอาจเก็บเงินเกษียณน้อย แต่ไปให้กับเงินสำรองมากกว่า แล้วการจัดสรรของแต่ละคน

การเก็บเงินเกษียณคือขั้นตอนสำคัญในการจัดการแผนอนาคตของคุณและมันควรเริ่มต้นในขณะที่คุณยังมีรายได้ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงินเกษียณในภายหลัง คุณอาจต้องสะสมเงินเพิ่มขึ้นในระยะเวลาสั้นเพื่อให้สามารถมีเงินเกษียณที่เพียงพอในอนาคต

เครื่องมือการเก็บเงินเกษียณ

สำหรับงานข้าราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (กบข.) เป็นกองทุน การออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับของข้าราชการ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

สำหรับพนักงานประจำ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

ข้อควรระวังในการเก็บเงินเกษียณ
1. การวางแผน การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังเก็บเงินอย่างมีจุดมุ่งหมายและค่อยเป็นการประมาณการเงินที่คุณจำเป็นต้องเก็บ
2. สร้างวินัยในการเก็บเงิน ควรสร้างวินับในการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการออมเงิน แต่ควรมรการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอซึ่วเป็นตัวช่วยสำคัญทำให้เงินเติบโต
3. เครื่องมือช่วยเก็บเงิน ควรแบ่งทรัพย์สินเก็บไว้หลาย ๆ แห่ง เพื่อความเติบโตของเงิน
4. เรื่องนี้หสอน เราควรวางแผนใช้หนี้ให้หมดก่อนเกษียณ

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark