เงินทองของจริง

Influencer Marketing การตลาดใหม่แบบถึงใจคนดู

การตลาดในยุคปัจจุบัน ต้องรวดเร็วและทันใจผู้ชมอย่างมาก ซึ่งการตลาดในยุคปัจจุบันต้องรวดเร็วตามให้ทัน วันนี้เราเลยพามารู้จักกับ "Influencer Marketing" คือการตลาดแบบไหน ?

Influencer Marketing คือการตลาดแบบหนึ่งที่ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง (Influencer) เป็นผู้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลหรือโปรโมทสินค้าหรือบริการของแบรนด์ โดย Influencer เหล่านี้จะมีผู้ติดตามจำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้บริโภคเห็น Influencer ชื่นชอบหรือแนะนำสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อมากขึ้น

- Macro Influencer มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไป เหมาะกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการที่ต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
- Micro Influencer มีผู้ติดตามอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 คน เหมาะกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
- Nano Influencer มีผู้ติดตามน้อยกว่า 10,000 คน เหมาะกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว

Influencer Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การทำ Influencer Marketing นั้นจะต้องวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

การตลาดแบบ Influencer Marketing สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- ความน่าเชื่อถือ Influencer มักมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้ติดตาม ดังนั้น การที่ Influencer แนะนำสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ก็จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือและอยากลองใช้มากขึ้น
- การมีส่วนร่วม Influencer มักสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่งทำให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วมกับเนื้อหานั้น ๆ ได้ง่าย เช่น กดไลก์ กดแชร์ หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและเข้าถึงเนื้อหาไปยังผู้ชมอื่น ๆ ได้มากขึ้น
- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Influencer สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เนื่องจาก Influencer แต่ละคนจะมีกลุ่มผู้ติดตามที่สนใจในเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น แบรนด์จึงสามารถเลือก Influencer ที่มีกลุ่มผู้ติดตามที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้

นอกจากนี้ การตลาดแบบ Influencer Marketing ยังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันหันมานิยมใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น และมักใช้เวลาในการเสพสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การตลาดแบบ Influencer Marketing จึงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือก Influencer มีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายของแคมเปญการตลาด แบรนด์ควรกำหนดเป้าหมายของแคมเปญการตลาดก่อนว่าต้องการผลลัพธ์อะไร เช่น สร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพิ่มยอดขาย หรือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว เป็นต้น
2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นคนกลุ่มใด สนใจในเรื่องอะไร ชอบใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอะไร เป็นต้น
3. ค้นหา Influencer แบรนด์สามารถค้นหา Influencer ได้จากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือเอเจนซี่ Influencer Marketing
4. ประเมิน Influencer แบรนด์ควรประเมิน Influencer แต่ละคนจากปัจจัยต่างๆ
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
5. ติดต่อ Influencer แบรนด์ควรติดต่อ Influencer เพื่อพูดคุยและตกลงรายละเอียดของความร่วมมือ

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark