เงินทองของจริง

Easy e-Receipt คือโครงการอะไร ?

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนผ่านการนำใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อสินค้ามาใช้สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567

Easy e-Receipt หรือ e-Refund คืออะไร ?

คือ โครงการกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชน ผ่านการนำใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อสินค้ามาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งจริงๆ แล้วเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมแล้วนะครับ เลยอยากจะมาย้ำเตือนกันอีกครั้ง เพราะจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพ่วงกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่แต่เดิมประกาศว่าจะแจกคนไทยทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป แต่ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ทำให้มีผู้เสียสิทธิไป รัฐบาลจึงได้ออกโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท

เงื่อนไข
1. ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 50,000 บาท
2. ต้องมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
3. สินค้าและบริการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือหนังสือ นิตยสารรูปแบบปกติ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-book) รวมถึงสินค้า OTOP

สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทสามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน

หัวใจสำคัญคือต้องถามร้านค้าก่อนว่าสามารถออก Easy E- Receipt ได้หรือไม่ เพราะถ้าเราซื้อสินค้าข้อมูลจะถูกส่งเข้าสรรพากรทันที

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
1. สุรา เบียร์ และไวน์
2. ยาสูบ
3. รถยนต์ จักรยานยนต์ และเรือ
4. ค่าน้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
5. ค่าน้ำ ไฟ บริการโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
6. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า Easy e-Receipt คาดว่าจะสามารถเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบ 70,000 ล้านบาท เพิ่มจีดีพี 0.18% เมื่อเทียบกับไม่มีมาตรการ

และโครงการนี้จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีและสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลในระยะยาว

ดังนั้นโครงการ e-Receipt จะเป็นโครงการที่มากระตุ้น
การจับจ่ายในกลุ่มห้างสรรพสินค้าได้ดีและเจาะกลุ่มกำลังซื้อสูง ซึ่งคาดว่าร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จะมีมากขึ้นกว่าปีก่อนอีกด้วย

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark