เงินทองของจริง

มีเงินเหลือใช้ทุกเดือน ด้วย Financial Pyramid

คนไทยหลาย ๆ คนประสบปัญหาการบริหารจัดการเงินเป็นอย่างมาก วันนี้มาแนะนำวิธีการบริหารจัดการเงินให้กับทุกคนได้รู้

ขอนำวิธีการบริหารเงินในรูปแบบ Financial Pyramid มาฝากกัน

Financial Pyramid หรือ ปิรามิดทางการเงิน คือ แนวคิดการจัดสรรเงินตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดับพื้นฐาน (Basic Needs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ

2. ระดับความสบาย (Comfort Needs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

3. ระดับความปรารถนา (Desire Needs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความอยาก เช่น ค่าท่องเที่ยว ค่าช้อปปิ้ง ค่าบันเทิง

4. ระดับการลงทุน (Investments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน เช่น ค่าออมเงิน ค่าประกัน ค่าลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

5. ระดับบริจาค (Charity) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

แนวคิดของ Financial Pyramid นั้น ช่วยให้เราสามารถจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ พิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามลำดับความสำคัญ

ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารเงินแบบ Financial Pyramid

วิธีใช้ Financial Pyramid ในชีวิตประจำวัน ให้มีเงินเหลือ
หากต้องการมีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือน เราสามารถเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามหลักการของ Financial Pyramid ดังนี้

1. กำหนดงบประมาณรายเดือน ขั้นตอนแรกคือการกำหนดงบประมาณรายเดือน โดยพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายในปัจจุบัน จากนั้นจึงจัดสรรเงินตามลำดับความสำคัญของ Financial Pyramid

2. ควบคุมค่าใช้จ่าย สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยสามารถวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

3. เพิ่มรายได้ หากต้องการมีเงินเหลือใช้มากขึ้น ก็ควรหาวิธีเพิ่มรายได้ เช่น ทำงานพิเศษ ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

ทั้งนี้ การใช้ Financial Pyramid ในชีวิตประจำวันนั้น ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ทุกประการ เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและความต้องการ โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินของเราเป็นหลัก

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark