เงินทองของจริง

AI มีผลกระทบข้อดี- ข้อเสีย ในอนาคตอย่างไร ?

โลกของเราในตอนนี้เทคโนโลยี AI เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในด้านอุสาหกรรมธุรกิจและในด้านการทำงานหลากหลายอาชีพ AI มีข้อดี-ข้อเสีย อย่างไรกับธุรกิจหรือเราควรปรับตัวยังไงกับอนาคตของการทำงานบ้าง ?

AI ไม่ใช่แค่อนาคต แต่ยังเป็นปัจจุบันด้วย AI กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเปิดโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมาย ‘AI’ (Artificial Intelligence) หรือ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ คือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความคิดความอ่านคล้ายกับมนุษย์ สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่หลายคนกลัวก็มักจะเป็นเรื่องที่ว่า AI อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน เนื่องจาก AI จะเข้ามาแทนที่งานระดับล่างที่มีรูปแบบตายตัว

5 ประโยชน์ของ AI กับการใช้งานในทางธุรกิจ

1. AI ช่วยให้การทำ Personalized Marketing แม่นยำมากขึ้นการทำ Personalized Marketing
2. สำรวจพฤติกรรมลูกค้าผ่านระบบ Facial RecognitionFacial Recognition เป็นหนึ่งในประโยชน์ของ AI ความสามารถในด้าน Computer Vision
3. Robotics อนาคตแห่งการขนส่งสินค้าการใช้งาน Robotics หรือหุ่นยนต์ในธุรกิจมีมานานแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการผลิตเป็นหลัก
4. AI ตัวช่วยจัดการปัญหาคลังสินค้าในบางธุรกิจที่มีสินค้าในคลังจำนวนมาก อาจจะไม่รู้ว่าสินค้าไหนมีประสิทธิภาพ หรือสินค้าไหนที่ไม่เกิดประโยชน์
5. AI กับการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าการวิจัยและพัฒนาสินค้า (Research and Development)  โดย AI วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย

ประโยชน์ของ AI ในการทำธุรกิจมีหลายด้าน ทั้งในด้านการทำการตลาด ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งใช้ AI เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาภายในร้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดการใช้ AI คือการทราบถึงข้อจำกัด และพิจารณาความเสี่ยงในการนำมาใช้งาน เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่ง AI ถูกนำไปใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ,การจดจำภาพและเสียง, การขับรถอัตโนมัติ, การวินิจฉัยโรค, และอื่นๆ อีกมากมายความเสี่ยงที่จะตามมาก็เยอะเช่นกัน

1. AI จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ในหลากหลายสาขาอาชีพ
2. การพัฒนาให้ AI มีความฉลาดล้ำเลิศกว่ามนุษย์
3. AI คือปัญญาประดิษฐ์ที่มีความฉลาดเฉลียว
4. การก่ออาชญากรรมโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือ

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark