เงินทองของจริง

นักลงทุนต้องติดตาม สินค้าโภคภัณฑ์สำคัญอย่างไร ในตลาดหุ้นไทย

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และทำความเข้าใจความผันผวนของทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

สินค้าโภคภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่นำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าต่างๆ โดยตัวสินค้าจะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แม้จะมาจากผู้ผลิตในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้นราคาสินค้ากลุ่มนี้จะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ และอุปทานของตลาดโลก

สินค้าโภคภัณฑ์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. Hard Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ใช้แล้วหมดไปได้แก่ ทองคำน้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน และแร่ต่าง ๆ เป็นต้น
2. Soft Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตจากมนุษย์ มาจากการเพาะปลูก มีอายุจัดเก็บรักษาจำกัด เช่น ยางพารา สินค้าเกษตรอื่น ๆ

สินค้าโภคภัณฑ์ ยังสามารถแบ่งประเภทตามกลุ่มสินค้าได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้
- สินค้าเกษตร
- สินค้าพลังงาน
- โลหะอุตสาหกรรม
- สินค้าปศุสัตว์
- โลหะมีค่า

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์
1. ภาวะอุปสงค์ และอุปทานในตลาดโลก เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติอย่างน้ำมัน หรือผลิตจากมนุษย์ทำให้อุปสงค์มีผลต่อราคาค่อนข้างมากในขณะที่ฝั่งผลผลิต (หรืออุปทาน)ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
2. สภาพอากาศ ที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต(อุปทาน)ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ภาวะเอลนีโญหรือลานีญา ส่งผลกระทบต่อผลิตให้ลดลงได้
3. ภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในบางภูมิภาคซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้า ตัวอย่าง เช่น ปัญหาความไม่สงบในยูเครน-รัสเซีย ทำให้ราคาแป้งสาลีปรับขึ้น เนื่องจากบริเวณขัดแย้งดันเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
4. เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การนำเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผลผลิตดีขึ้นหรือทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน

ผลกระทบ
- กลุ่มเกษตร
กลุ่มยางพารานี้ สามารถดูราคายางในตลาด ไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งมักจะเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน โดยในปีนี้คาดการณ์ว่า ผลผลิตยางอาจลดลงจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
- กลุ่มปาล์ม
กลุ่มนี้จะดูราคาปาล์มในไทยและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
- กลุ่มอาหาร,กลุ่มน้ำตาล
สามารถดูจากราคาซื้อขายในตลาดโลก เช่น ราคาน้ำตาลทรายดิบในสหรัฐ แต่ส่วนใหญ่การซื้อขายในปัจจุบันเป็นการทำราคาในปีถัดไป จึงอาจไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ใช้เป็นเพียงสัญญาณของการดำเนินงานในอนาคตที่ดีขึ้นได้
- กลุ่มเนื้อสัตว์ หมู, ไก่
โดยกลุ่มนี้จะดูราคาจาก หมู,ไก่เป็นหลัก ใช้ราคาหน้าฟาร์มจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสามารถสะท้อนการดำเนินงาน แต่อาจต้องพิจารณาปริมาณการเลี้ยงสัตว์ และต้นทุนการผลิตว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่
- กลุ่มร้านอาหาร
กลุ่มนี้แม้การดำเนินงานอาจไม่อิงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง แต่หากวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเช่นกัน
- กลุ่มเครื่องดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม้และทั่วไป
กลุ่มนี้อาจมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอะลูมิเนียม,เรซินและส่วนประกอบในการผลิต เช่น วัตถุดิบหลัก มะพร้าว และน้ำตาล

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark