ONE FIGHT NIGHT

รีเกียน เออร์เซล vs ดีมิทรี เมนชิคอฟ ศึก ONE Fight Night 11 | 10 มิ.ย.66

ดูคลิป ONE Fight Night 11 วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ONE Fight Night 11 คู่ รีเกียน เออร์เซล vs ดีมิทรี เมนชิคอฟ

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

#ONEChampionship #ONEFIGHTNIGHT #ONEFIGHTNIGHT11

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark