ONE FIGHT NIGHT

ซง จิง หนาน vs วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์ ศึก ONE Fight Night 14 | 30 ก.ย.66

ดูคลิป ONE Fight Night 14 วันที่ 30 กันยายน 2566

ONE Fight Night 14 คู่ ซง จิง หนาน vs วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

#ONEChampionship #ONEFIGHTNIGHT #ONEFIGHTNIGHT14

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark