ONE FIGHT NIGHT

สินสมุทร กลิ่นมี vs มูชีน ชาฟี ศึก ONE Fight Night 16 | 4 พ.ย.66

ดูคลิป ONE Fight Night 16 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ONE Fight Night 16 คู่ สินสมุทร กลิ่นมี vs มูชีน ชาฟี

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

#ONEChampionship #ONEFIGHTNIGHT #ONEFIGHTNIGHT16

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark