ONE FIGHT NIGHT

ทองพูน พีเค.แสนชัย vs เอลลิส บาร์โบซา ศึก ONE Fight Night 17 | 9 ธ.ค.66

ดูคลิป ONE Fight Night 17 วันที่ 9 ธันวาคม 2566

ONE Fight Night 17 คู่ ทองพูน พีเค.แสนชัย vs เอลลิส บาร์โบซา

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

#ONEChampionship #ONEFIGHTNIGHT #ONEFIGHTNIGHT17

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark