ONE ลุมพินี

กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง vs ก้องธรณี ส.สมหมาย ศึก ONE ลุมพินี 6 | 24 ก.พ.66

ดูคลิป ONE ลุมพินี 6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ONE ลุมพินี 6 คู่ กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง vs ก้องธรณี ส.สมหมาย

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark