ONE ลุมพินี

โอท็อป อ.ขวัญเมือง vs โซเนอร์ เซน ศึก ONE ลุมพินี 45 | 15 ธ.ค.66

ดูคลิป ONE ลุมพินี วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ONE ลุมพินี คู่ โอท็อป อ.ขวัญเมือง vs โซเนอร์ เซน

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

#ONEChampionship #ONEลุมพินี #ONEลุมพินี45

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark