ONE LUMPINEE HEROES

ONE ลุมพินี HEROES | โครงการ We are ONE

รายการ ONE ลุมพินี HEROES 5 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ We are ONE โครงการที่ช่วยเหลือค่ายมวยขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ ค่ายละ 500,000 บาท รวม 40 ค่าย เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark