ONE LUMPINEE HEROES

ONE ลุมพินี HEROES | สิบตำรวจเอก วัชรินทร์ รัชนิพนธ์

รายการ ONE ลุมพินี HEROES 26 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องราวของ "สิบตำรวจเอก วัชรินทร์ รัชนิพนธ์" กรรมการที่อายุยังน้อย แต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก้าวไกลไปถึงการตัดสิน ONE Championship และ ONE ลุมพินี และเป็นกรรมการคนแรกของเมืองไทย

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark