ONE LUMPINEE SPECIAL

ONE ลุมพินี SPECIAL | กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย

รายการ ONE ลุมพินี SPECIAL วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง vs ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย

ติดตาม ONE Championship และ ONE ลุมพินี ได้ที่ : https://www.ch7.com/one-championship

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark