PPP รูปแบบการลงทุนที่คุ้มค่าของรัฐ ประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้จริง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทำไมจึงต้องลงทุนแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP และจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเงินภาษีหรือไม่ ติดตามจากรายงาน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐเร่งเครื่องการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจกต์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น และส่วนใหญ่จะเป็นด้านคมนาคมขนส่ง
             
ตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม มีเมกะโปรเจกต์ที่ต้องเร่งทำ 44 โครงการ รวมวงเงินกว่า 2.02 ล้านล้านบาทแล้ว โดย 23 โครงการจะเริ่มประมูลและก่อสร้างปีนี้ ส่วนอีก 21 โครงการรอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในปีนี้เช่นกัน

ซึ่งการลงทุนด้วยเม็ดเงินก้อนใหญ่ทำให้รัฐต้องดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน หรือ ที่เรียกว่า PPP เพื่อลดภาระกู้ยืมเงิน เพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศให้สูงขึ้น รวมถึงรัฐไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนฝ่ายเดียว

แต่การที่เอกชนจะมาร่วมลงทุนกับภาครัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเสียเวลานาน 2 ปี ในการเตรียมโครงการ ร่างระเบียบสัญญาให้รอบคอบ รัฐจึงจำเป็นต้องงัดมาตรการเร่งรัดร่วมลงทุน หรือ "PPP Fast Track" เข้ามาย่นระยะเวลาเตรียมโครงการเพื่อให้สามารถเปิดประมูลได้ภายใน 9 เดือน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม มูลค่าการลงทุนมหาศาลกว่า 1.9 แสนล้านบาท หนึ่งในโครงการแผนร่วมทุนแบบ PPP Fast Track คาดว่าปลายปีนี้เปิดให้เอกชนร่วมประกวดราคาได้ ซึ่งขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. รับเจ้าของโครงการกำลังเร่งพิจารณาระเบียบโครงการ และแผนร่วมทุนเอกชน ด้วยการประเมินจำนวนผู้โดยสาร ตั้งสมมติฐานด้านการเงิน และความเสี่ยง ทั้งที่โครงการเพิ่งผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการ PPP เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่าใช้เวลาไม่นาน เดือนสิงหาคม ครม.จะเห็นชอบและเปิดให้เอกชนร่วมประกวดราคาได้ทันที และทำให้เปิดใช้ในปี 2568 ตามกำหนด แก้ปัญหาความแออัด และการจราจรหนาแน่นในพื้นที่ดังกล่าวได้
              
แต่การลงทุนแบบ PPP หากได้ไม่คุ้มเสีย โอกาสที่เอกชนจะเข้ามาร่วมทุนก็คงน้อย ดังนั้นการลงทุน PPP ให้คุ้มค่าควรระบุลักษณะรูปแบบความเสี่ยง ที่รัฐ และเอกชนต้องแบ่งรับกันไป โดยคำนึงภาระด้านการเงินในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากการลงทุนไม่คุ้มค่าเหมือนที่คาดไว้ รัฐบาลจะได้ไม่ต้องเสียค่าโง่ ส่วนประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระค่าบริการเหมือนที่ผ่าน ๆ มา

ผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการร่วมทุนแบบ PPP นั้น รัฐต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้จริง และประชาชนได้ใช้บริการสาธารณะ คุ้มค่ากับเงินภาษีที่จ่ายไป

ทีมข่าวเศรษฐกิจ รายงาน 

TAG : การลงทุนเมกะโปรเจกต์PPP Fast Trackโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกการลงทุน PPP

คลิปที่เกี่ยวข้อง