เสียงที่ไม่อยากได้ยิน ตอน 1 - คนเกือบจริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้ นำเสนอปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะ หรือ เด็กแว้น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ย่อมมีคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อยู่เสมอ ซึ่งน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ลงพื้นที่ไปรวบรวมสภาพปัญหาเหล่านี้มานำเสนอในชื่อตอนว่า "เสียงที่ไม่อยากได้ยิน" ไปติดตามจากรายงาน

TAG : สนามข่าว 7 สีคลิปประกวด7HD NEWS IDEA CONTESTคนเกือบจริงเสียงที่ไม่อยากได้ยินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

คลิปที่เกี่ยวข้อง