สะเก็ดข่าว : หิวแล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 9 กุมภาพันธ์ 2563 - ไปดูปัญหาเวลาเรียนของน้อง ๆ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร ไปที่จังหวัดนนทบุรี

ไปที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ในกิจกรรม สื่อสารความเสี่ยง การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ผ่านการเรียนรู้ รักมันเลือกได้ ให้น้อง ๆ ได้รู้จักเลือกกินอาหารดี ๆ ผ่านการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ แต่มาที่ฐานนี้ ทำให้น้อง ๆ หลายคนเสียสมาธิ ก็เจ้าพวกอาหารที่วางไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง เห็นแล้วหิวเลย มีให้ชิมเหมือนกัน แต่ที่น้อง ๆ อย่าชิม กินไม่ได้ เอาไว้โชว์อย่างเดียว

เรียนไป หิวไป ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 9 กุมภาพันธ์ 2563หิวแล้วรักมันเลือกได้ไขมันโรงเรียนชลประทานวิทยา

คลิปที่เกี่ยวข้อง