'บางกอกแอร์เวย์ส' จัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค การบริหารจัดการขยะ” ภายใต้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค การบริหารจัดการขยะ”
ภายใต้ โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของ กลต.


            เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากขวา) จัดกิจกรรม “มินิ ทอล์ค เรื่องการบริหารจัดการขยะ” ภายใต้โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติในงาน นอกจากนี้ยังมีคู่รักรักษ์โลก ท็อป พิพัฒน์ (ที่ 1  จากซ้าย) และ นุ่น ศิรพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) มาร่วมสนทนาแบ่งปันเคล็ดลับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

             โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นโครงการที่เชิญบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคตได้ด้วยการร่วมมือกันในสังคมหรือเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้

TAG : การบินกรุงเทพสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมินิ ทอล์ค เรื่องการบริหารจัดการขยะถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะท็อป พิพัฒน์นุ่น ศิรพันธ์Reduce Reuse Recycleลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล