สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ยื่นเรื่องกรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์เบิกจ่ายโรคข้อเข่าเสื่อม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สโมสรทหารบก สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ได้ยื่นเรื่องกับกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับสิทธิการเข้ารักษาของข้าราชการที่ถูกลิดรอน เนื่องด้วยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีการปรับเปลี่ยนทำให้โรคบางโรค ถูกลิดรอนสิทธิ์ ในการได้รับยารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถได้รับเต็มตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการได้ยื่น 2 เรื่องให้พิจารณาด้วยกันคือ 1. ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อม 2. ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประกอบการรับยาและการรักษาตามวิธีการของแพทย์

 
สำหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ผ่อนคลายนโยบายการเบิกจ่ายยาในการรักษาโรคบ้างแล้วเช่นโรคมะเร็ง แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกหลายโรค อย่างข้อเข่าเสื่อมที่ถึงแม้จะได้เข้าการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางแล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ควบคุมโรคได้ไม่ดี ซึ่งสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการเห็นว่า แพทย์สามารถที่จะให้ยาแก่ผู้ป่วยได้ต่อเนื่องตามที่แพทย์เห็นสมควรตามการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเม็ดยา อีกทั้งยาที่ใช้รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมกลุ่ม glucosamine มีราคาที่ลดลงถึงเกือบ 80%


ทางสมาคมฯ หวังว่าการขอปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นในครั้งนี้จะได้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับข้าราชการ และเป็นของขวัญอันดียิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้TAG : สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางโรคข้อเข่าเสื่อม